17 ژوئن

ابدومینوپلاستی

ابدومینوپلاستی ابدومینوپلاستی ( جراحی شکم ) از جراحی های زیبایی به منظور رسیدن به تناسب اندام می باشد. هدف اصلی ابدومینوپلاستی ، حذف پوست اضافه شکم و چربی شکم و اندام های تحتانی است. اقدامات قبل از ابدومینوپلاستی : لازم است تا یک سری آزمایش خون انجام دهید. در صورتی که داروی خاصی مصرف می […]

read more »